چگونه به ایده های بکر دست پیدا کنیم؟

چطور و از کجا باید طراحی را شروع کنیم؟ | نکات | داپش منبع دانلود فایل طراحی و عکاسی

ایده چیست؟

این واژه دارای معانی متعددی بوده و در زبان فارسی ترجمه حقیقی برای آن ارائه نشده است،

اما می توان از معانی متعدد ایده به چند نکته که در بیشتر تعریف ها تکرار شده اند اشاره کرد.

ایده فکر تصویری است

چیزی که هنگام فکر کردن به ذهن ظهور می کند.

تصاویر نمادین ذهنی است، پاسخ نو به یک سوال است.

هر آنچه برای حل مساله به ذهن می رسد ساده ترین راه حل در برابر یک مساله است.

ایده در صورت کلمات تجلی می کند، ایده پیشنهاد جدیدی که به طرح تبدیل نشده است.

شکل فشرده ای که قابلیت انتقال پیام را داشته باشد.

در کل می توان ایده را چنین معنی کرده که ایده ، فکر تصویری بالقوه قابل اجرا است که می تواند مضمون با مفهوم را به فشرده ترین شکل بیان کند.

ایده ساده ترین راه حل یک مساله نیز هست به عبارتی هر جز یک اثر می تواند یک مساله تلقی شود.

بنابراین تمرکز بر اجزا یک کل ، برای ایجاد یک اتفاق خلاقه نیز نوعی ایده های جزیی نگرمحسوب می شود.

 

ایده ، تصویر یا اندیشه

ایده ، تصویر یا اندیشه ای است که در ذهن شکل می گیرد .

ایده پردازی فرایند شکل گیری و ارتباط دهی ها است.

مفهوم ، ایده ای است که به عنوان شالوده یک اثر عمل می کند.

با یافتن نشانه ها، به ایده مناسب دست می یابیم.

فکر تصویری محتوا را می آفریند. فکر تصویری همان معنی است که باید انتقال دهیم تا ارتباط شکل گیرد.

این گونه است که به ایده اصیل دست خواهیم یافت ؛ ایده اصیل با بهره گیری از قواعد زیبایی شناسی است

که می تواند به یک شکل پر معنا تبدیل شود.

 

نشانه و کاربردهای آن ها در ایده یابی

نشانه ها حامل های انتقال پیام هستند.

آن ها از طریق حواس انسان درک می شوند و به چیزی بیرون از خودشان که مورد توافق یک جامعه است دلالت می کنند

و افراد جامعه باید آن را به عنوان نشانه پذیرفته باشند.

در یک تقسیم بندی کلی نشانه به دو دسته نشانه های قراردادی مانند کلمات و نشانه های تصویری تقسیم می شوند.

نشانه ها از یک سو جنبه فیزیکی دارند،

که همان شکل آنها است و از سوی دیگر جنبه روان شناختی دارند که از آن به تعبیر یاد می کنند.

نشانه هایی را که در مسیر ایده یابی می بابیم باید دارای دو جنبه مهم شکلی و مفهومی باشد.

چالز سندرس پیرس ، نشانه شناس برجسته آمریکایی ، نشانه را به سه گروه تقسیم می کند:

 

شمایل :

نشانه هایی هستند که به چیزی که نماینده آن هستند، شباهت دارند.

مانند :

  • عکس ها
  • طرح ها
  • نقشه ها
  • و تصویر نگاره ها

 

نماد ها :

نشانه هایی هستند که با چیزی که بر آن دلالت می کنند پیوند مشهود و ملموسی ندارند.

مانند :

  • واژگان
  • سمبل ها

 

سایه ها :

نشانه هایی هستند که رابطه مستقیم تیمی با موضوع خود دارند.

مانند :

  • ردپا
  • متصاعد شدن دود از دودکش

 

به این ترتیب یک نشانه به تنهایی دارای :

یک شکل است یک مفهوم اصلی است.

مانند هندوانه کامل ، به مفهوم کنجکاوی. از یک نمادآوایی یا واژه خاص برخوردار است.

ماننده واژه هندوانه ، ممکن است خود یک نماد باشد. مانند هندوانه نماد شب یلدا

ممکن است کار ویژه مشخص داشته باشد، که با آن تعریف می شود،  ایجاد حس خنکی در روزهای گرم.

نشانه تصویری با مفاهیم و معانی زیادی در ذهن ما قرابت و نزدیکی دارد.

به عبارت دیگر هر نشانه موجب تداعی معانی ذهنی نشانه ها و متن های زیادی در ذهن می شود. مانند تداعی شب یلدا .

 

تداعی آزاد

نخستین بار یونانیان به اهمیت تداعی آزاد در مسیر تفکر خلاق پی بردند.

امروزه برخی اندیشمندان از آن به عنوان موتور محرک خلاقیت یاد می کنند.

هر یک از ما به طور معمول در حافظه خود مجموعه ای از اخبار ، اطلاعات ، تجربیات و خاطرات خود را بایگانی کرده ایم.

برای بازخوانی و یادآوری ، نیازمند محرک خاصی هستیم.

تداعی آزاد به ما این قدرت را می دهدتا همواره با مشاهده هر پدیده عناصر مرتبط با آن را در ذهن بازخوانی یا به نوعی احیا کنیم

و قوه تصور خود را به قوه حافظه مرتبط کنیم.

در واقع تداعی آزاد ، تجربه ای است که به موجب آن ، فرد هنگام فکر کردن درباره یک کلمه یا یک شکل تمامی آنچه را که به ذهن می رسد توصیف می کند.

ارسطو حافظه را توان نگهداری و به خاطر آوردن را توان یادگیری تلقی می کرد.

به خاطر آوردن مبتنی بر تداعی ها است و هر تداعی عبارت است از پیوند ساده بین دو رویداد ذهنی

فلاسفه و روان شناسان سه قانون تداعی را از کارهای ارسطو شناسایی کردند:

رویدادهایی که بیشتر با هم تداعی می شوند که از نظر زمانی و مکانی نزدیک به هم رخ داده باشند (قانون مجاورت)

رویدادهایی بیشتر با هم تداعی می شوند که، با هم شباهت دارند (قانون شباهت)

رویدادهایی بیشتر با هم تداعی می شوند که با هم مغایرت دارند. (قانون تضاد)

 

تجربه تداعی آزاد

تداعی آزاد در واقع تجربه ای است که به موجب آن فرد هنگام فکر کردن درباره یک کلمه یا یک شکل تمامی آنچه را که به ذهن می رسدرا توصیف می کند.

به کمک تداعی آزاد همه آنچه را که به ذهنمان می رسد توصیف می کنیم.

با بسط و توسعه شباهت ها ، مجاورت ها و تباین ها به ذهن اجازه پرواز دهید تا هر سو که تمایل است جولان دهد.

حافظه توانایی ذخیره سازی و بازیابی تجربیات گذشته است.

وقتی بر حل یک مسئله تمرکز می کنیم نیازمند اطلاعات موجود در حافظه هستیم

اما همیشه اطلاعات ما برای حل یک مسئله کافی نیست پس باید به جمع آوری اطلاعات مرتبط بپردازیم.

اطلاعات بیشتر در حافظه تداعی بیشتر را به دنبال دارد.

تداعی بیشتر دستیابی به ایده های بکرتر را به دنبال خواهد داشت.

 

همیشه خود را به چالش بکشید

با سایت داپش همراه باشید و هر ماه یک نکته بخوانید و از این نکات رایگان برای توسعه و پیشرفت کار خود استفاده کنید.

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *